Vodoměrné šachty PVŠ

Použití vodoměrných šachet

Vodoměrné šachty slouží v případě osazení vodoměrů mimo hlavní objekt jako šachty, do kterých se osadí vodoměr (vodoměrná sestava). Vodoměrné šachty se vyrábějí velikosti PVŠ - 1 pro osazení jednoho vodoměru (vodoměrné sestavy), PVŠ – 2 pro osazení dvou vodoměrů a PVŠ – 3 pro osazení tří vodoměrů (vodoměrných sestav) nebo pro osazení vodoměru s požárním obtokem.

Vodoměrné šachty jsou vybaveny deskou pro možnost přichycení vodoměrné sestavy, vstupním žebříkem a zatepleným poklopem. Vodoměrné šachty nejsou pojízdné, (jsou pochozí), do vzdálenosti 1,5 m od šachty nesmí být terén zatěžován nahodilým, stálým zatížením větším než 2 kN/m2.

Dokumentace


Montáž vodoměrných šachet

Vodoměrné šachty se osazují na základovou betonovou desku tl. 50 mm, popř. na zhutněné rovné pískové lože tl. 100 mm. Po prostrčení vodovodního potrubí tvarovkami z PP se plášť šachty obsype a zhutní prosetou zeminou, pískem. Obsypávání se provádí po vrstvách tak, aby nedošlo k deformaci pláště šachty.

V případě možnosti výskytu hladiny podzemní vody nad základovou spáru je nutné do otvorů ve vyztužujících plastových žeber na obvodu šachty prostrčit ocel. výztuž průměru 10 mm a šachtu obetonovat.

Plastové vodoměrné šachty PVŠ - STAVEBNÍ ROZMĚRY

Označení B H H1 H2 H3 Hd
PVŠ 1 1,20 1,50 0,20 0,25 1,20 0,05
PVŠ 2 1,4 1,5 0,20 0,25 1,20 0,05
PVŠ 3 1,7 1,50 0,20 0,25 1,20 0,05

Garance

36 měsíců na plastovou nádrž.

Doprava

Dopravu lze objednat u výrobce.

Osvědčení

Na plastové nádrže PN 3 —15 vydala autorizovaná osoba Technický a zkušební ústav stavební Praha,s.p. CERTIFIKÁT VÝROBKU č. 204/C5a/2013/090-029115 a STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚĎČENÍ č. 090-028614. Společnost vlastní CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2009, CERTIFIKÁT Evropský svareč termoplastů (EPW).