Biologické plastové septiky BSP

Použití biologického plastového septiku

Septiky se zařazují jako mechanické a biologické předčištění před hlavní čistící stupeň, kterým je obvykle zemní filtr, vegetační čistírna nebo biofiltrový reaktor. Do septiku se zaúsťují pouze splaškové vody z domácností (kuchyň, sociální zařízení – WC, koupelna). Do septiku se nezaúsťují vody dešťové, podzemní, drenážní.

Septiky jsou určeny pro umístění mimo komunikace a víko vstupní šachty umožňuje náhodné našlápnutí dospělého člověka (90 kg). Umístění septiku musí umožňovat jeho občasné vyčerpání fekálním vozem. V případě umístění septiku do pěší zóny je vhodnější provést obetonování vstupní šachty septiku včetně použití litinového poklopu s rámem.

Provoz biologického plastového septiku

V septiku dochází k sedimentaci nerozpuštěných látek obsažených v odpadní vodě a k jejich následnému vyhnívání (mineralizaci za anaerobních podmínek) v kalu na dně nádrže. Provoz septiku spočívá v kontrole průchodnosti otvorů v dělících příčkách jednotlivých komor a průchodnosti přítokového a odtokového potrubí.

S četností 1x za rok se provede odčerpání přebytečného kalu ze dna jednotlivých komor nádrže. Při vyklizení se ponechá přibližně 0,15 m vrstva vyhnilého kalu na dně nádrže a to jako očkovací kal.

Dokumentace


Montáž biologického septiku

Příprava stavební jámy

Plocha pro uložení septiku musí být minimálně o 400 mm větší na každé straně, než je rozměr nádrže septiku.

Hloubka uložení septiku závisí od celkové dispozice stavebního projektu s respektováním umístění nátokového a odtokového potrubí. Standardně jsou septiky dodávány s výškou vstupní šachty nad víkem nádrže 400 mm. Při uložení do větší hloubky je nutno zvětšit celkovou výšku nádrže. Hloubka výkopu je dána součtem celkové výšky septiku po úroveň vstupního víka a tloušťky podkladové desky.

Podkladová deska

Septik se ukládá do vodorovné polohy na litou betonovou desku, nebo betonový panel s doporučenou tloušťkou asi 200 mm. V případě výskytu spodní vody je nutno zajistit, aby hladina spodní vody byla pod úrovní podkladové desky (provést odvodnění).

Úpravy spojené s výskytem spodní vody např. úprava podkladové desky armováním, nebo její zvětšení určí stavební odborník. Plocha podkladové desky musí být vodorovná s tolerancí rovinnosti +/- 3 mm a před uložením septiku hladká bez zeminy, štěrku a dalších předmětů.

Uložení septiku

Na podkladovou desku se usadí nádrž septiku a provede se připojení nátokového a odtokového potrubí. Přesný postup při osazování nádrží septiků je popsán v návodu montáže – nádrží plastových septiků BSP.

Cena dodávky

V ceně není u septiků BSP 8 a větších zahrnuto složení septiku na místě dodávky. V ceně je zahrnuto provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže a vydání protokolu o těsnosti nádrže dle ČSN 75 0905 , záruční list a provozní řád zařízení, Certifikát - protokol o zkoušce typu výrobku – TUV.

Platební podmínky

Na základě potvrzené cenové nabídky, smlouvy o dílo bude vystavena zálohová faktura na 50% celkové částky včetně DPH splatná před termínem dodávky. Konečná faktura do 14—ti dnů po předání díla.

Plastové septiky BSP - kruhové,oválné nádrže - STAVEBNÍ ROZMĚRY

Typ D1
[m]
D2
[m]
H1
[m]
H2
[m]
H3
[m]
H4
[m]
H
[m]
A
[m]
B
[m]
Hp
[m]
Hd
[m]
Tvar
BSP 4 (NC 3,0) 0,15 0,15 1,75 0,484 2,0 1,7 2,565 1,7 1,6 0,75 0,065 válec
BSP 6 (NC 3,4) 0,15 0,15 1,75 0,484 2,0 1,7 2,565 1,8 1,9 0,75 0,065 válec
BSP 8 (NC 4,5) 0,15 0,15 1,75 0,484 2,0 1,7 2,565 2,1 2,1 0,75 0,065 válec
BSP 10 (NC 5,5) 0,15 0,15 1,75 0,484 2,0 1,7 2,565 2,4 2,0 0,75 0,065 ovál
BSP 12 (NC 6,6) 0,15 0,15 1,75 0,484 2,0 1,7 2,565 2,8 2,0 0,75 0,065 ovál
BSP 16 (NC 8,9) 0,15 0,15 1,75 0,484 2,0 1,7 2,565 3,5 2,0 0,75 0,065 ovál
BSP 20 (NC 10,4) 0,15 0,15 1,75 0,484 2,0 1,7 2,565 4,0 2,0 0,75 0,065 ovál

Dodací lhůta

4 týdny od podepsání smlouvy o dílo.

Garance

60 měsíců na plastovou nádrž.

Doprava

Dopravu lze objednat u výrobce.

Osvědčení

Na celoplastový biologický septik řady BSP vydala autorizovaná osoba TUV SUD s.r.o. Praha protokol o posouzení shody typu s technickou specifikací dle Nařízení vlády ČR č. 190/2002 Sb.