Plastové dešťové nádrže PDN

Použití

Plastové dešťové nádrže slouží k zachytávání srážkových dešťových vod a jejich následnému využití jako užitkových vod např. pro zálivku (závlaha) pozemků, nebo pro splachování WC. Do PDN lze zaústit i vody podzemní, pramenité, chladící, kondenzované, povrchové.

PDN jsou vybaveny:

- vyjímatelným plastovým košem pro zachycení přitékajících plovoucí nečistot (listí) do nádrže,
- bezpečnostním odtokovým potrubím z nádrže,
- kalovým čerpadlem a výtlačným potrubím pro možnost odčerpávání zachycené vody do plastového vodovodního kohoutku na který lze napojit zahradní hadici nebo do zavlažovacího systému,
- el. Spojnou krabicí.

PDN jsou určeny pro umístění mimo komunikace a víko vstupní šachty umožňuje náhodné našlápnutí dospělého člověka (90 kg). V případě umístění nádrže do pěší zóny je vhodnější provést obetonování vstupní šachty nádrže včetně použití litinového poklopu s rámem.

Dokumentace

 

Montáž

Příprava stavební jámy - plocha pro uložení nádrže musí být minimálně o 400 mm větší na každé straně, než je rozměr nádrže žumpy. Hloubka uložení nádrže závisí od celkové dispozice stavebního projektu s respektováním umístění nátokového potrubí. Standartně jsou nádrže dodávány s výškou vstupní šachty nad víkem nádrže 800 mm. Při uložení do větší hloubky je nutno zvětšit celkovou výšku nádrže. Hloubka výkopu je dána součtem celkové výšky nádrže po úroveň vstupního víka a tloušťky podkladové desky.

Podkladová deska - nádrže se ukládá do vodorovné polohy na litou betonovou desku, nebo betonový panel s doporučenou tloušťkou asi 100 - 200 mm. V případě výskytu spodní vody je nutno zajistit, aby hladina spodní vody byla pod úrovní podkladové desky (provést odvodnění). Úpravy spojené s výskytem spodní vody např. úprava podkladové desky musí být vodorovná s tolerancí rovinnosti +/- 3 mm a před uložením nádrže hladká bez zeminy, štěrku a dalších předmětů.

Uložení nádrže - na podkladovou desku se usadí nádrž u a provede se připojení nátokového potrubí. Nádrž se obsypává vhodnou zeminou (písek , prosetá zemina). Nádrže o průměru větším jak 2,0 m a v případě možností výskytu spodní vody nad základovou spáru je nutné provést obetonování nádrže po celém obvodu. Veškeré uvedené práce je třeba provádět za současného napouštění nádrže vodou! Přesný postup při osazování nádrží PDN je popsán v Technicko - dodacích podmínkách plastových nádrží, které jsou součástí dodávky nádrže.

Plastové dešťové nádrže PDN - STAVEBNÍ ROZMĚRY

Stavební rozměry PDN

Označení A B D1 H H1 H2 H3 Hp
PDN 3 1,6 1,8 0,16 max. 2,3 1,55 >max. 0,8 1,5 >max. 0,6
PDN 4 1,8 2,0 0,16 max. 2,3 1,55 >max. 0,8 1,5 >max. 0,6
PDN 5 1,8 2,0 0,16 max. 2,8 2,05 >max. 0,8 2,0 >max. 0,6
PDN 6 2 2,2 0,16 max. 2,8 2,05 >max. 0,8 2,0 >max. 0,6

Cena dodávky

Dle platného ceníku. V ceně je zahrnuto složení nádrže na místě dodávky, provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže a vydání protokolu o těsnosti nádrže dle ČSN 75 0905.

Dodací lhůta

4 týdny od podepsání smlouvy o dílo (objednávky).

Garance

60 měsíců na plastovou nádž.

24 měsíců na kalové čerpadlo.

Doprava

Dopravu lze objednat u výrobce.