Vsakovací plastové šachty VPŠ

Použití

Vsakovací plastová šachtaVsakovací plastové šachty slouží k zasakování srážkových vod a předčištěných odpadních vod od rodinných domů,penzionů malých provozoven.

Základní výchozí šachta je VPŠ 1, která odpovídá pro zasakování odpadních vod od rodinného domů (10 EO). Vsakovací kapacitu šachty lze příspůsobit dle dle aktuálního koeficientu vsaku místa použití. Kapacita se přispůsobí změnou průměru šachty a výšky propustných stěn šachty.

Šachty jsou vybaveny vstupním žebřikem a svislým potrubím s odvětráním.

Šachty nejsou pojízdné, (jsou pochozí), do vzdálenosti 1,0 m od šachty nesmí být terén zatěžován nahodilým, stálým zatížením větším než 2 kN/m2.

Dokumentace

 

Montáž

Vsakovací plastové šachty se osazují na štěrkopískové zhutněné rovné lože min. tl. 300 mm. Po napojení na přítokové potrubí. Okolí šachty se obsype rostlým terénem nebo štěrkopískem. Obsypávání se provádí po vrstvách tak, aby nedošlo k deformaci pláště šachty.

Vsakovací plastové šachty VPŠ - STAVEBNÍ ROZMĚRY

Stavební rozměry VPŠ

Označení B H H1 H2 H3 Hd Hp Vvz
Vsakovací kapacita šachty se zvyšuje úpravou rozměrů B, Vvz,H1. Rozměry v metrech.
VPS 1 1,0 2,25 1,00 0,25 0,75 0,07 1,45 0,75

Garance

36 měsíců na plastovou nádž.

Doprava

Dopravu lze objednat u výrobce.

Osvědčení

Na plastové nádrže PN 3 - 15 vydala autorizovaná osoba Technický a zkušební ústav stavební Praha,s.p. CERTIFIKÁT VÝROBKU č. 204/C5a/2013/090-029115 a STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚĎČENÍ č. 090-028614.