Čistírny odpadních vod TEROVA 5 — TEROVA 50

Domovní čistírny odpadních vod řady TEROVA slouží k čištění splaškových vod z malých individuálních zdrojů znečistění. Vyznačují se nadstandardní účinností, velkou spolehlivostí a malými nároky na obsluhu.


Čistírny řady TEROVA nabízíme v provedení

 • TEROVA 5 pro 2 — 6 ekvivalentních obyvatel
 • TEROVA 10 pro 6 — 12 ekvivalentních obyvatel
 • TEROVA 15 pro 12 — 16 ekvivalentních obyvatel
 • TEROVA 20 pro 16 — 22 ekvivalentních obyvatel
 • TEROVA 25 pro 22 — 28 ekvivalentních obyvatel
 • TEROVA 30 pro 28 — 35 ekvivalentních obyvatel
 • TEROVA 40 pro 35 — 45 ekvivalentních obyvatel
 • TEROVA 50 pro 45 — 55 ekvivalentních obyvatel

Funkce čistírny odpadních vod

Jedná se o nízko zatížené aktivační čistírny s cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod. Čistírnu odpadních vod tvoří jedna kruhová nádrž vyrobená z polypropylenu, která může být umístěna pod i nad úrovní terénu. V čistírně odpadních vod je aktivovaným kalem odbouráváno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána. Potřebný vzduch do čistírny odpadních vod dodává dmychadlo s přerušovaným chodem

 1. Nádrž čistírny
 2. Dmychadlo (variantně)
 3. Česlicová stěna separace
 4. Čerpadlo vyčištěné vody
 5. Provzdušňovací elementy
 6. Plovákový spínač

Kvalita vody na odtoku

    CHSKCr BSK5 NL
Dosahovaná účinnost % 75 85 90
Dosahované koncentrace na odtoku v ČOV mg/l 18 - 60 4,5 - 15 12 - 42

Tyto hodnoty mohou být překročeny v případě nepravidelného nátoku, nedodržením provozního řádu, v případě výpadku elektrického proudu.

Výhody čistíren řady TEROVA

Vyhoví podmínkám Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. – viz. Stavební technické osvědčení č. 090-035621 a Protokol o ověření shody typu výrobku č. 090-035647

Dokumentace


Další dokumentace

Vypracujeme a vyřídíme pro Vás:

 • Projektová dokumentace pro územní řízení - DÚŘ.
 • Vyřízení územního řízení - územní rozhodnutí.
 • Projektová dokumentace pro vodoprávní povolení ČOV - DSP.
 • vyřízení vodoprávního povolení - stavební povolení ČOV.

ČOV TEROVA 5 — TEROVA 50 - STAVEBNÍ ROZMĚRY

Označení ČOV EO m3/den D [mm] H[mm] Hu[mm] H1[mm] HA[mm]
TEROVA 5 2 - 6 0,7 160 2350 800 1430 1400
TEROVA 10 6 - 12 1,4 160 2500 800 1700 1700
TEROVA 15 12 - 16 2,1 160 2500 800 1700 1900
TEROVA 20 16 - 22 2,6 160 2800 800 2000 2100
TEROVA 25 22 - 28 3,7 160 2800 800 2000 2300
TEROVA 30 25 - 35 4,5 160 2800 800 2000 2500
TEROVA 40 35 - 45 6,0 160 2800  800  2000 2800 
TEROVA 50 45 - 55 7,5 160 2800  800  2000 3200 

Základní uspořádání

 • Vzhledem k tomu, že čistírna má čerpaný odtok, nátokové potrubí do čistírny může být pod úrovní odtokové kanalizace.
 • Dmychadlo se většinou umísťuje do nádrže ČOV.
 • U ČOV TEROVA 20, 25, 30, 40, 50 se dmychadla do ČOV neumisťují. Umisťují se do hlavního objektu nebo do plastových stavebních pilířků.
 • Elektrický rozvaděč se umisťuje obvykle na stěně nejbližšího objektu uvnitř nebo vně budovy nebo do plastového či zděného sloupku.

Zajištujeme

 • Výrobu čistírny podle specifikace zákazníka.
 • Dopravu čistírny.
 • Montáž technologie a montáž elektro.
 • Záruční i pozáruční servis.
 • Provedeme vestavbu technologie do stávající jímky (septiku).
 • Provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona - odborně způsobilou osobou – OZO.
 • Provádění vzorkování vypouštěných odpadních vod a zajištění jejich následné laboratorní analýzy - odborně způsobilou osobou.
 • Projektovou dokumentaci pro územní řízení – DÚŘ.
 • Vyřízení územního řízení – územní rozhodnutí.
 • Projektovou dokumentaci pro vodoprávní povolení ČOV – DSP.
 • Vyřízení vodoprávního povolení – stavební povolení ČOV.