Politika jakosti

Společnost TEROVA, s.r.o. byla založena v lednu roku 2001, se sídlem Rochovská 761/9 196, 198 00 Praha 9 - Hloubětín, provozovna Bezděkov nad Metují. Společnost se zabývá výrobou a montážemi čistíren odpadních vod, biologických septiků, biologických zemních filtrů, lapačů tuků, vodoměrných šachet, žump a bazénů.

Dobré jméno společnosti je založeno na poctivé a seriozní práci a jednání se zákazníky. Pro zlepšení činnosti společnosti a potvrzení kvality dlouhodobě poskytovaných služeb, bylo rozhodnuto jednatelem, zavedení systému jakosti a získání certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 s cílem zvýšit konkurenceschopnost a prestiž společnosti. Získáním certifikátu chce společnost ke všem svým stávajícím i potencionálním zákazníkům, včetně široké veřejnosti vyslat signál o poskytování dlouhodobě kvalitních služeb.

Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivitu a účinnost svého systému řízení, především prostřednictvím této politiky jakosti:

  • Plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti, spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
  • Služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě, zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí
  • Základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, a dobrá úroveň, spolehlivost a serióznost
  • Naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v regionu ve kterém podniká, snaží se nabídnout především kvalitní služby
  • Své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu a kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivitu organizace a tím i jistoty svých zákazníků
  • Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá
  • Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu je především kontrola, identifikace, přezkoumání a vyhodnocení, stanovených cílů a definovaný systém kontrolních mechanismů.

Stáhnout dokument Politika jakosti ve formátu PDF můžete zde.